Aquatika Karlovac

AQUATIKA KARLOVAC

Zavirite u čudesan riječni svijet – posjetite karlovački slatkovodni akvarij!

 

Akvarij predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka – Korane, Kupe, Mrežnice i Dobre.

 • Preko 100 vrsta riba
 • Preko 20 endemskih vrsta
 • 26 akvarija
 • Oko 5000 jedinki
 • JEDINI SLATKOVODNI AKVARIJ U HRVATSKOJ I OVOM DIJELU EUROPE

Raspored bazena u karlovačkom akvariju prati tok tipične krške rijeke, pružajući detaljan, zanimljiv, poučan i uzbudljiv pogled u čudesan slatkovodni svijet. Svaki posjetitelj moći će doživjeti riječni tok od izvora do ušća.

Obilazak počinje šetnjom uz rijeku, odnosno promatranjem riba odozgo, zatim sa strane, te ispod vodene površine. prateći riječni tok, čuju se zvukovi rijeke kako teče. Zvukovi se stišavaju kako rijeka ponire u špilje, gdje se mogu  vidjeti brojni endemi koji se u hrvatskim rijekama uglavnom nalaze u ponornicama. Nakon špilje rijeka ponovno izvire u donjem toku, gdej se vide ribe koje zajedno s biljem žive u toplijim dijelovima rijeke. Nastavak ispod tunela akvarija, te mostićem preko jezerca s lopočima, šašom i vrstama koje je dopušteno dodirivati. Na kraju izložbe dolazi se do sedrene barijere, sustava od nekoliko akvarija koji se prelijevaju preko slapova.

Sadržaji:

 • AKVARIJ
 • KONGRESNA DVORANA
 • EDUKACIJSKA DVORANA / IGRAONICA
 • ČITAONICA
 • CAFFE BAR
 • TRG
 • IGRALIŠTE ZA DJECU

Nijedna europska zemlja nema tako raznolike i očuvane rijeke kao Hrvatska. Naše rijeke su ogromno, ali još uvijek nedovoljno otkriveno blago.

Koliko ribe žive?

 • Koja je riba najbrža, a koja najsporija?
 • Piju li ribe vodu?
 • Glasaju li se ribe?
 • Kako ribe plivaju, u jatu ili plovi?
 • Mogu li ribe plivati unatrag?
 • Kakva je veza između ruža za usne i ribljih ljusaka?

Odgovore potražite u AQUATICI – SLATKOVODNOM AKVARIJU KARLOVAC!